Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra förstaden S-G:a staden Ö-Regem 1781 20,0% 23,5% 26,2% 30,3% 7,7% 46,3% 53,7%   2,0%
Summa 1781 20,0% 23,5% 26,2% 30,3% 7,7% 46,3% 53,7% 2,0%

http://www.val.se