Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Surbrunnen-Östra förstaden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Surbrunnen-Östra förstaden N 1605 18,7% 20,3% 21,7% 39,3% 4,9% 45,5% 54,5%   0,6%
Summa 1605 18,7% 20,3% 21,7% 39,3% 4,9% 45,5% 54,5% 0,6%

http://www.val.se