Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bellevue N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue N 1522 14,4% 27,1% 28,5% 30,0% 5,7% 48,5% 51,5%   1,7%
Summa 1522 14,4% 27,1% 28,5% 30,0% 5,7% 48,5% 51,5% 1,7%

http://www.val.se