Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bellevue S-Edvinshem SÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue S-Edvinshem SÖ 1458 16,1% 25,2% 23,5% 35,3% 5,8% 45,4% 54,6%   0,9%
Summa 1458 16,1% 25,2% 23,5% 35,3% 5,8% 45,4% 54,6% 0,9%

http://www.val.se