Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla staden-Gjuteriet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla staden-Gjuteriet 1496 15,3% 20,5% 26,8% 37,4% 6,6% 43,9% 56,1%   2,2%
Summa 1496 15,3% 20,5% 26,8% 37,4% 6,6% 43,9% 56,1% 2,2%

http://www.val.se