Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 14 606 17,7% 39,8% 28,5% 14,0% 7,9% 51,7% 48,3%   7,8%
Summa 606 17,7% 39,8% 28,5% 14,0% 7,9% 51,7% 48,3% 7,8%

http://www.val.se