Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 9 1386 23,2% 29,8% 24,0% 23,1% 9,2% 51,7% 48,3%   2,0%
Summa 1386 23,2% 29,8% 24,0% 23,1% 9,2% 51,7% 48,3% 2,0%

http://www.val.se