Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 7 1311 13,3% 34,1% 25,6% 26,9% 7,0% 49,7% 50,3%   1,4%
Summa 1311 13,3% 34,1% 25,6% 26,9% 7,0% 49,7% 50,3% 1,4%

http://www.val.se