Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eslöv 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eslöv 2 1670 20,8% 27,6% 19,5% 32,2% 7,6% 46,1% 53,9%   1,5%
Summa 1670 20,8% 27,6% 19,5% 32,2% 7,6% 46,1% 53,9% 1,5%

http://www.val.se