Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Viken S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viken S 882 9,8% 23,9% 30,7% 35,6% 4,9% 45,2% 54,8%   6,0%
Summa 882 9,8% 23,9% 30,7% 35,6% 4,9% 45,2% 54,8% 6,0%

http://www.val.se