Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Viken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viken Ö 1398 12,5% 40,7% 20,3% 26,5% 5,3% 46,0% 54,0%   4,0%
Summa 1398 12,5% 40,7% 20,3% 26,5% 5,3% 46,0% 54,0% 4,0%

http://www.val.se