Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Viken N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Viken N 1114 9,1% 32,7% 25,9% 32,4% 5,3% 49,6% 50,4%   3,7%
Summa 1114 9,1% 32,7% 25,9% 32,4% 5,3% 49,6% 50,4% 3,7%

http://www.val.se