Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lerberget S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lerberget S 756 14,6% 31,1% 33,5% 20,9% 6,7% 48,4% 51,6%   3,2%
Summa 756 14,6% 31,1% 33,5% 20,9% 6,7% 48,4% 51,6% 3,2%

http://www.val.se