Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Höganäs NÖ - Väsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höganäs NÖ - Väsby 1260 15,3% 31,5% 21,9% 31,3% 5,9% 48,1% 51,9%   1,5%
Summa 1260 15,3% 31,5% 21,9% 31,3% 5,9% 48,1% 51,9% 1,5%

http://www.val.se