Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nyhamn Ö - Brunnby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhamn Ö - Brunnby 1337 9,9% 29,0% 31,4% 29,6% 5,7% 48,8% 51,2%   4,4%
Summa 1337 9,9% 29,0% 31,4% 29,6% 5,7% 48,8% 51,2% 4,4%

http://www.val.se