Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björka-Väla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björka-Väla 1088 23,8% 37,1% 24,4% 14,7% 10,6% 49,2% 50,8%   4,9%
Summa 1088 23,8% 37,1% 24,4% 14,7% 10,6% 49,2% 50,8% 4,9%

http://www.val.se