Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ringstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringstorp 1485 20,2% 24,9% 18,0% 36,8% 4,8% 43,4% 56,6%   2,0%
Summa 1485 20,2% 24,9% 18,0% 36,8% 4,8% 43,4% 56,6% 2,0%

http://www.val.se