Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Pålsjöbaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pålsjöbaden 1600 10,4% 19,9% 31,5% 38,2% 4,2% 46,6% 53,4%   3,1%
Summa 1600 10,4% 19,9% 31,5% 38,2% 4,2% 46,6% 53,4% 3,1%

http://www.val.se