Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tågaborg S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tågaborg S 1477 19,5% 33,4% 24,2% 22,9% 4,6% 45,9% 54,1%   3,3%
Summa 1477 19,5% 33,4% 24,2% 22,9% 4,6% 45,9% 54,1% 3,3%

http://www.val.se