Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stattena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stattena 1488 23,5% 31,5% 20,0% 25,1% 4,8% 47,1% 52,9%   2,2%
Summa 1488 23,5% 31,5% 20,0% 25,1% 4,8% 47,1% 52,9% 2,2%

http://www.val.se