Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum N 1824 15,1% 25,9% 27,0% 32,1% 5,0% 47,3% 52,7%   3,9%
Summa 1824 15,1% 25,9% 27,0% 32,1% 5,0% 47,3% 52,7% 3,9%

http://www.val.se