Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Torn, Vänortsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Vänortsparken 1114 34,7% 38,6% 18,7% 8,0% 8,7% 50,3% 49,7%   2,0%
Summa 1114 34,7% 38,6% 18,7% 8,0% 8,7% 50,3% 49,7% 2,0%

http://www.val.se