Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Torn, Spexaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Spexaren 1260 19,7% 43,2% 26,5% 10,6% 9,3% 46,8% 53,2%   4,6%
Summa 1260 19,7% 43,2% 26,5% 10,6% 9,3% 46,8% 53,2% 4,6%

http://www.val.se