Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Delfi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Delfi 1069 95,3% 4,4% 0,3%   24,1% 62,3% 37,7%   4,1%
Summa 1069 95,3% 4,4% 0,3% 24,1% 62,3% 37,7% 4,1%

http://www.val.se