Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sankt Hans park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sankt Hans park 1192 27,3% 35,2% 20,9% 16,6% 7,2% 47,6% 52,4%   2,3%
Summa 1192 27,3% 35,2% 20,9% 16,6% 7,2% 47,6% 52,4% 2,3%

http://www.val.se