Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - N Fäladen, Kämnärsrätten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
N Fäladen, Kämnärsrätten 1130 93,9% 5,0% 0,8% 0,3% 12,6% 58,6% 41,4%   5,6%
Summa 1130 93,9% 5,0% 0,8% 0,3% 12,6% 58,6% 41,4% 5,6%

http://www.val.se