Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hospitalsgården-Järnåkra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hospitalsgården-Järnåkra 1471 25,6% 26,0% 22,5% 25,9% 7,5% 48,6% 51,4%   2,1%
Summa 1471 25,6% 26,0% 22,5% 25,9% 7,5% 48,6% 51,4% 2,1%

http://www.val.se