Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gunnesboparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnesboparken 1399 20,2% 36,5% 30,2% 13,0% 7,0% 47,1% 52,9%   2,5%
Summa 1399 20,2% 36,5% 30,2% 13,0% 7,0% 47,1% 52,9% 2,5%

http://www.val.se