Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nöbbelöv-Oscarshem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nöbbelöv-Oscarshem 1202 16,1% 28,3% 30,4% 25,3% 7,0% 47,4% 52,6%   2,1%
Summa 1202 16,1% 28,3% 30,4% 25,3% 7,0% 47,4% 52,6% 2,1%

http://www.val.se