Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Olshög-Professorsstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Olshög-Professorsstaden 1211 37,7% 19,3% 18,9% 24,0% 10,7% 50,1% 49,9%   5,1%
Summa 1211 37,7% 19,3% 18,9% 24,0% 10,7% 50,1% 49,9% 5,1%

http://www.val.se