Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linero, Tre högars park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Linero, Tre högars park 1301 17,5% 27,6% 26,4% 28,5% 7,8% 49,9% 50,1%   4,8%
Summa 1301 17,5% 27,6% 26,4% 28,5% 7,8% 49,9% 50,1% 4,8%

http://www.val.se