Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Råbylund-Norränga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råbylund-Norränga 896 28,7% 35,3% 22,9% 13,2% 8,8% 49,4% 50,6%   2,1%
Summa 896 28,7% 35,3% 22,9% 13,2% 8,8% 49,4% 50,6% 2,1%

http://www.val.se