Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vildanden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vildanden 1153 87,8% 8,8% 2,4% 1,0% 16,6% 54,3% 45,7%   4,2%
Summa 1153 87,8% 8,8% 2,4% 1,0% 16,6% 54,3% 45,7% 4,2%

http://www.val.se