Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Drottens rote-Svanelyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Drottens rote-Svanelyckan 1406 28,9% 24,5% 26,0% 20,5% 7,1% 46,1% 53,9%   4,9%
Summa 1406 28,9% 24,5% 26,0% 20,5% 7,1% 46,1% 53,9% 4,9%

http://www.val.se