Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Centrum, Clemens rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Clemens rote 1523 30,5% 25,1% 22,5% 21,8% 8,4% 47,0% 53,0%   5,6%
Summa 1523 30,5% 25,1% 22,5% 21,8% 8,4% 47,0% 53,0% 5,6%

http://www.val.se