Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kroksbäck V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kroksbäck V 1046 11,5% 26,2% 27,3% 35,0% 6,1% 48,7% 51,3%   3,0%
Summa 1046 11,5% 26,2% 27,3% 35,0% 6,1% 48,7% 51,3% 3,0%

http://www.val.se