Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bellevuegården Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevuegården Ö 1382 26,7% 33,0% 21,3% 19,0% 9,9% 47,8% 52,2%   4,4%
Summa 1382 26,7% 33,0% 21,3% 19,0% 9,9% 47,8% 52,2% 4,4%

http://www.val.se