Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bellevuegården V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevuegården V 1576 16,7% 19,3% 17,6% 46,4% 5,5% 41,0% 59,0%   1,5%
Summa 1576 16,7% 19,3% 17,6% 46,4% 5,5% 41,0% 59,0% 1,5%

http://www.val.se