Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Klagshamn/Tygelsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klagshamn/Tygelsjö 1247 12,2% 58,3% 18,0% 11,5% 6,5% 50,0% 50,0%   1,9%
Summa 1247 12,2% 58,3% 18,0% 11,5% 6,5% 50,0% 50,0% 1,9%

http://www.val.se