Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Klagshamn/V Klagstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klagshamn/V Klagstorp 944 9,9% 53,3% 21,4% 15,5% 5,5% 50,5% 49,5%   1,2%
Summa 944 9,9% 53,3% 21,4% 15,5% 5,5% 50,5% 49,5% 1,2%

http://www.val.se