Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bunkeflo, Strandhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bunkeflo, Strandhem 773 13,7% 42,2% 23,4% 20,7% 6,1% 49,2% 50,8%   1,0%
Summa 773 13,7% 42,2% 23,4% 20,7% 6,1% 49,2% 50,8% 1,0%

http://www.val.se