Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sibbarp, Hammars Park

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sibbarp, Hammars Park 1041 13,1% 34,2% 26,2% 26,5% 5,0% 49,6% 50,4%   1,3%
Summa 1041 13,1% 34,2% 26,2% 26,5% 5,0% 49,6% 50,4% 1,3%

http://www.val.se