Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla Limhamn O

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn O 1505 19,6% 34,7% 24,2% 21,5% 5,6% 47,1% 52,9%   1,8%
Summa 1505 19,6% 34,7% 24,2% 21,5% 5,6% 47,1% 52,9% 1,8%

http://www.val.se