Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla Limhamn V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn V 1413 16,8% 34,1% 28,7% 20,3% 7,6% 47,8% 52,2%   3,0%
Summa 1413 16,8% 34,1% 28,7% 20,3% 7,6% 47,8% 52,2% 3,0%

http://www.val.se