Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gamla Limhamn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Limhamn N 1357 16,7% 31,2% 28,2% 23,8% 7,1% 45,2% 54,8%   1,5%
Summa 1357 16,7% 31,2% 28,2% 23,8% 7,1% 45,2% 54,8% 1,5%

http://www.val.se