Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bellevue/Nya Bellevue

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bellevue/Nya Bellevue 1591 15,3% 36,3% 29,9% 18,5% 9,2% 50,4% 49,6%   5,5%
Summa 1591 15,3% 36,3% 29,9% 18,5% 9,2% 50,4% 49,6% 5,5%

http://www.val.se