Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Dammfri, Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dammfri, Ö 1401 23,1% 36,1% 16,2% 24,6% 3,6% 43,0% 57,0%   3,1%
Summa 1401 23,1% 36,1% 16,2% 24,6% 3,6% 43,0% 57,0% 3,1%

http://www.val.se