Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mellanheden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellanheden 1424 21,1% 27,5% 21,7% 29,8% 5,5% 41,1% 58,9%   2,5%
Summa 1424 21,1% 27,5% 21,7% 29,8% 5,5% 41,1% 58,9% 2,5%

http://www.val.se