Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Västervång/Fridhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västervång/Fridhem 963 12,6% 33,5% 27,1% 26,8% 7,5% 45,5% 54,5%   4,2%
Summa 963 12,6% 33,5% 27,1% 26,8% 7,5% 45,5% 54,5% 4,2%

http://www.val.se