Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ribersborg, Nicoloviusg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ribersborg, Nicoloviusg 1422 13,6% 26,4% 23,0% 37,0% 4,9% 45,3% 54,7%   3,3%
Summa 1422 13,6% 26,4% 23,0% 37,0% 4,9% 45,3% 54,7% 3,3%

http://www.val.se